Välkomna till 2017 års turnering!

Varmt välkomna till 2017 års FLYGFYREN SOMMARCUP!

Turneringen spelas helgen 4 - 6 augusti 2017.

Följande klasser gäller för 2017:
Pojkar -03 (11-manna)
Pojkar -04 (9-manna)
Pojkar -05 (9-manna)
Pojkar -06 (7-manna)
Pojkar -07 (7-manna)
Flickor -03 (11-manna)
Flickor -04 (9-manna)
Flickor -05 (9-manna)
Flickor -06 (7-manna)
Flickor -07 (7-manna)

OBS!
Just nu finns det ett fåtal platser kvar i följande klasser:
Flickor 06
Flickor 07
Pojkar 07
Anmäl er snarast möjligt via hemsidan.


Priser för deltagande finner du under fliken "priser 2017".

Flygfyren Sommarcup ska följa AIK Fotbolls "Policy och riktlinjer för turneringar" samt "Riktlinjer för Flygfyren Sommarcup".
Turneringen ska främja Fair Play och genomsyras av juste spel och Allas-Lika-Värde.
Flygfyren Sommarcup ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s konvention om barns rättigheter, barnkonventionen.
Arrangemanget ska genomföras i linje med AIK Fotbolls värdegrundsarbete,
AIK Stilen.


Arrangör av turneringen är AIK Ungdomsfotboll och BKV Norrtälje.

VÄLKOMNA TILL FLYGFYREN SOMMARCUP 2017!